Vítejte v ordinaci dětského lékaře
MUDr. Evy Kutnerové

Naše služby

Ordinační hodiny
  Odběry Nemocní Poradna* Nová Ves Hora S. K.
PO 07:50-08:00 08:00-11:30      
ÚT       9.00-10.00 10.10-11.05
ST 07:50-08:00 08:00-11:30      
ČT 08:00-09:00
objednaní

13:00-16:00

09:00-11:30

   
07:50-08:00 08:00-11:00      
* pro batolata, kojence a předškoláky  
 

 

Ceník

Platný od 1.1.2020

Ceník výkonů hrazených pacientem (ceny uvedeny v CZK)

Nepojištění pacienti:

Cílené vyšetření – dítě do 6-ti let   450.-
Cílené vyšetření – dítě nad 6 let  400.-
Kontrolní vyšetření – dítě do 6-ti let      300.-
Kontrolní vyšetření – dítě nad 6 let          

250.-

Výkony nehrazené pojišťovnou :

Aplikace očkovací látky nehrazené pojišťovnou   200.-
Vyšetření pro řidičské oprávnění       450.-
Vyšetření pro držitele zdravotního průkazu     400.-
Lékařské prohlídka pro vystavení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu          400.-
Výpisy, zprávy a potvrzení pro orgány činné v trestním řízení  300.-
Stanovení CRP pro určení potřeby ATB  léčby     - nepojištění 200.-
Streptest na rychlou diagnostiku streptokokové infekce   - nepojištěni 300.-
Vyšetření pro nástup do jeslí a MŠ bez vyšetření 100.-
Vstupní prohlídka pro brigády (studenti)          200.-
Nástupní prohlídka do zaměstnání - (pro kategorii pracovního zařazení v riziku 1) 400.-
Prohlídka před interrupcí      400.-


Administrativní výkony:

Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně - samoplátci     200.-
Potvrzení pro různé účely na žádost pacienta         100.-
Potvrzení přihlášek na SŠ a VŠ    150.-
Potvrzení přihlášek na letní tábory, zdravotní způsobilost dítěte na zotav. akci a ŠvP 200.-
Vystavení duplikátu zdravotního průkazu         150.-
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu     150.-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost        300.-
Vystavení lékařské zprávy         100.-
Výpis tiskopisu pro plnění úrazové pojistky                   200.-
Administrativní úkon lékaře do 10 minut na vlastní žádost (též omluvenky na výměnný list)  50.-
Pořízení kopie zdravotnické dokumentace + čas lékaře : 3 CZK / 1. str. + 250 CZK / 30 minut  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

   

 

          

 

 

   
   
   
  )

 

QR Code